دنیای برنامه نویسی در حال تغییر است
دنیای برنامه نویسی در حال تغییر است
دیروز یکی از دوستانم به من گفت که دارد برنامه ریزی می کند تا یکی از برنامه های خود را که با PHP یک شبکه اجتماعی کوچک را درست کرده است و به خوبی هم کار می کند