داستان کوتاه: Promise
داستان کوتاه: Promise
پدری هر پنجشنبه صبح به پسرش می گفت به بلندترین قله کوه نزدیک خانه برود و با استفاده از این غریزش آب و هوای فردا صبح را پیش‌بینی کند. فرزندش هر بار موقع رفتن به پدرش قول میداد تا برود و آب و هوا را پیش بینی کند
چه میشد اگر برنامه نویسی آسان بود
چه میشد اگر برنامه نویسی آسان بود
بطور خاص «برنامه‌نویسی» برای همه بسیار سخت است. هیچ اشکالی ندارد وقتی میبینید کارها آنطور که باید پیش برود نیست. اگر بدانید چطور باید خود را آموزش دهید، در این کار موفق میشود
برنامه‌نویسی را از راه «تکرار و تذکار» شروع کنید
برنامه‌نویسی را از راه «تکرار و تذکار» شروع کنید
ما به عنوان یک مهندس نرم افزار نیاز به یادگیری چیزهای جدید داریم. رشته ما بطور بطور چشمگیری در حال تکامل است بنابراین همیشه تمایل داریم از آخرین تکنولوژی‌ها و استانداردها پیروی کنیم