دنیای برنامه نویسی در حال تغییر است
دنیای برنامه نویسی در حال تغییر است
دیروز یکی از دوستانم به من گفت که دارد برنامه ریزی می کند تا یکی از برنامه های خود را که با PHP یک شبکه اجتماعی کوچک را درست کرده است و به خوبی هم کار می کند
برنامه‌نویسی را از راه «تکرار و تذکار» شروع کنید
برنامه‌نویسی را از راه «تکرار و تذکار» شروع کنید
ما به عنوان یک مهندس نرم افزار نیاز به یادگیری چیزهای جدید داریم. رشته ما بطور بطور چشمگیری در حال تکامل است بنابراین همیشه تمایل داریم از آخرین تکنولوژی‌ها و استانداردها پیروی کنیم