برنامه‌نویسی را از راه «تکرار و تذکار» شروع کنید
برنامه‌نویسی را از راه «تکرار و تذکار» شروع کنید
ما به عنوان یک مهندس نرم افزار نیاز به یادگیری چیزهای جدید داریم. رشته ما بطور بطور چشمگیری در حال تکامل است بنابراین همیشه تمایل داریم از آخرین تکنولوژی‌ها و استانداردها پیروی کنیم