چرا از Vagrant استفاده کنیم!

چرا از Vagrant استفاده کنیم!

Vagrant خدماتی مثل پیکربندی آسان، قابل تولید مجدد و محیط کار قابل حمل با جدیدترین تکنولوژی صنعت استاندارد ساخته شده است. و با یک گردش کار واحد کنترل می شود تا حداکثر بهره وری و انعطاف پذیری برای شما و تیم خود فراهم کند.

برای رسیدن به سحر و جادو، Vagrant بر دوش غول ها ایستاده است. مکانیسمی که در AWS، VMware، VirtualBox یا هر ارائه دهنده دیگر یافت می شود. همچنین، ابزار تأمین مثل، اسکریپت های shell و Chef یا Puppet می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای نصب و پیکربندی نرم افزار بر روی ماشین.

 

مزایای Vagrant برای شما

 

اگر یک توسعه دهنده هستید، Vagrant وابستگی ها را منزوی خواهد کرد و پیکربندی آنها در یک محیط کار یک بار مصرف اجرا می شوند، بدون به خطر انداختن ابزارهای شما مثل، (ویرایشگرها، مرورگرها، اشکال زداها، غیره). هنگامی که شما یا شخص دیگر یک Vagrantfile تک ایجاد می کند، شما تنها کافی است دستور vagrant up را اجرا کنید تا همه چیز برای شما نصب و پیکربندی شود تا برای شما کار کند. دیگر اعضای تیم شما محیط توسعه خود را با پیکربندی های یکسان خواهند داشت، بنابراین اگر بر روی Mac OS X، Linux یا Windows کار می کنید، همه اعضای تیم شما قادر خواهند بود در همان محیط، کدها را اجرا کنند، تمام وابستگی ها و پیکربندی ها همانطور که تنظیم شده اند اجرا می شوند.

django

اگر یک مهندس عملیات هستید، Vagrant به شما یک محیط و گردش سازگار یکبار مصرف برای توسعه و تست اسکریپت ها می دهد. می توانید به سرعت تست چیزهایی مثل اسکریپت های shell و Chef یا ماژول های Puppet و غیره را با استفاده از VirtualBox یا VMware بر عهده بگیرید. سپس با پیکربندی های یکسان، می توانید این اسکریپت ها را در clouds مثل AWS یا RockSpace به همان صورت گردش کار آزمایش کنید.

اگر یک طراح هستید، Vagrant به طور خودکار همه چیز را که برای آن برنامه وب لازم دارید را فراهم می کند تا بر روی کاری که انجام می دهید تمرکز بیشتر داشته باشید. هنگامی که یک توسعه دهنده Vagrant را پیکربندی می کند، نیازی به نگرانی ندارید که چگونه آن برنامه دوباره اجرا می شود. این کار را توسعه دهنده های دوست داشتنی برای محیط کار شما انجام می دهند، بنابراین می توانید طراحی را تست کنید. تنها کافی است از کد vagrant up استفاده کنید تا طراحی شروع شود.