ویدئو مربوط به بخش اول ساخت RESTful API با Node و Express

ویدئو مربوط به بخش اول ساخت RESTful API با Node و Express

در این ویدئو مراحلی را که در پست قبل طی کردیم را در قالب ویدئو مشاهده می کنید. البته ویدئو دارای صدا نیست و فقط شامل زیر نویس است.

این ویدئو برای اشخاصی که تازه با Node.js آشنا شده اند پیشنهاد می شود. و همچنین این پستویدئو هایی که در آینده منتشر می شود برای کسانی که می خواهند با مفاهیم RESTful API آشنا شوند پیشنهاد می شود.