ارسال فایل HTML به کاربر با ExpressJS

ارسال فایل HTML به کاربر با ExpressJS

در برنامه‌های Node.js و ExpressJS با تابع ()res.sendfile می توان به راحتی فایل‌های HTML یا هر نوع فایل دیگری را به کاربر ارسال کرد. ارائه فایل‌های HTML با کمک Express می تواند سرعت توسعه را وقتی به یک سرور HTTP نیاز دارید افزایش دهد.

اخیرا استفاده از این تابع در ExpressJS منسوخ شده است و اگر سعی به استفاده از آن را داشته باشید با خطای express deprecated res.sendifle روبرو می شوید که باید بجای آن از()res.sendFile استفاده کنید.

 

استفاده از()res.sendFile

برای استفاده از res.sendFile نیاز داریم که مسیر فایل را به برنامه اضافه کنیم.

همچنین نیاز داریم که ماژول path که بطور پیش فرض در Node.js تعریف شده است را به فایل برنامه لینک کنید.

در زیر مثالی از()res.sendFile را مشاهده می کنید که یک صفحه HTML را ارسال می کند.

 

نمونه کد

ما نیاز داریم که از Node برای اجرای برنامه خود استفاده کنیم. بنابراین دستورات زیر را به نوبت در ترمینال خود اجرا کنید:

 

حال ما پایه و اساس یک برنامه ابتدایی Node را داریم. server.js شامل route است که فایل index.html را نمایش می دهد.

 

SERVER.JS

کدهای زیر را به این فایل اضافه کنید:

 

INDEX.HTML

حال بعد از اتمام مراحل فوق برنامه را با دستور زیر اجرا کنید:
خروجی را در آدرس /http://localhost:3000 مشاهده کنید!